2024

John Tygesen holder ferie

Fra 4.3. til 8.3. – begge dage incl.

samt fra 25.3. til 27.3. Begge dage incl.

Peter Raun holder ferie fra 8.4. til 12.4. – Begge dage incl.

Gitte Martin holder ferie fra 25.3. til 27.3. begge dage incl.