Gitte Martin
( f.1967)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Århus Universitet 1995
Speciallæge i Almen Medicin 2002
Praktiserende læge 2002

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

John Tygesen
(f.1972)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Odense Universitet 2000
Speciallæge i Almen medicin 2006
Praktiserende læge 2008
Idrætslæge (diplomudd. 2009-2010)

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Dansk Idrætsmedicinsk selskab

Peter Raun
(f. 1977)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Aarhus Universitet 2004
Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge 2011

Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for almen medicin