Børnevaccinationer:

3 mdr og 15 mdr vaccination foregår ved sygeplejersken
5 mdr og 12 mdr – er delvis ved sygeplejersken og lægen.
Disse undersøgelser bedes bestilt via sekretæren på telefonen.
4- og 5 års vaccinationer gives ved børneundersøgelsen. Der kan bestilles tid via hjemmesiden til dette.
Husk at tidsbestilling skal ske i barnets eget cpr-nummer.

Er du gravid, kan du nu blive gratis vaccineret mod kighoste

På grund af den aktuelle kighosteepidemi, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester. Det træder i kraft den 1. november 2019 og løber frem til den 31. januar 2020, hvor man regner med, at epidemien er overstået.Senest redigeret den 24. oktober 2019Fra fredag den 1. november kan alle gravide i 3. trimester gratis blive vaccineret mod kighoste. Tilbuddet varer frem til den 31. januar 2020.Det er Sundheds- og Ældreministeren, der har indført det midlertidige tilbud. På grund af den kighosteepidemi, der er i hele landet lige nu, ønsker man at beskytte de mindste spædbørn, der endnu ikke er vaccineret mod sygdommen.Mange børn, der er under seks måneder gamle, får brug for at blive indlagt, hvis de får kighoste. Det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald. Formålet med at vaccinere gravide mod kighoste er at beskytte nyfødte børn i deres første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge sygdom og indlæggelse af barnet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccination af gravide mod kighoste gives i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge ved fulde 32 uger.

Gravide i 3. trimester, som allerede har haft den 3. graviditetsundersøgelse før det nye tilbud træder i kraft den 1. november, kan tilbydes vaccination ved en ny konsultation. De skal dog selv bestille tid til dette hos deres egen læge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke vaccination af gravide, der har mindre end én uge til forventet fødsel. Det kan for eksempel være på grund af forestående termin, planlagt igangsættelse eller forløsning m.v. Dette skyldes, at der ikke er dokumentation for, at vaccinationen er effektiv, hvis den bliver givet mindre end én uge før forventet fødsel.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at gravide med flerfoldsgraviditet og andre gravide, som er i risiko for at føde for tidligt, drøfter vaccinationen med lægen eller jordemoderen ved den obstetriske afdeling, hvor de følges. I denne gruppe kan vaccination også tilbydes i 2. trimester, såfremt det fagligt vurderes, at fødsel ikke forventes inden for en uge. Dog tidligst ved fulde 16 uger.

Ingen tegn på øget risiko ved vaccination

Til vaccination i det midlertidige vaccinationsprogram bruges diTekiBooster fra AJ Vaccines A/S. Denne vaccine er godkendt til voksne. Der er ikke foretaget egentlige vaccinestudier af gravide, men der indsamles løbende viden ind om vaccinens anvendelse blandt gravide. Og der er på baggrund af store datamaterialer ikke påvist nogen øget risiko ved kighostevaccination af gravide i forhold til graviditet og fødsel, komplikationer i spædbarnsalderen og amning.

Vaccination mod kighoste anvendes rutinemæssigt i mange andre lande. Det gælder for eksempel USA, England, Australien og Østrig. I de lande, hvor man har vaccineret gravide, har opfølgende undersøgelser ikke vist øget risiko for den gravide eller fostret. Effekten på beskyttelse mod kighoste i de første måneder efter fødslen er fundet at ligge mellem 40-90 %.